Tijdsstudie en MMO

Tijdsstudie is een handige manier om inzicht te krijgen in de tijdsduur van bepaalde handelingen. Meet u bijvoorbeeld nog geen doorlooptijd? Met een tijdsstudie maken we inzichtelijk welke handelingen zijn en wat de genormeerde tijdsduur is. Een andere analyse is de Multi-Moment Opname. Door niet continue, maar steekproefsgewijs metingen uit te voeren kan met grote zekerheid data verzameld worden die gebruikt wordt als basis voor beslissingsnemers. Zowel de tijdsstudie als MMO zijn multi-inzetbare managementtools.

tijdsstudie

Wanneer tijdsstudie inzetten?

Zowel de tijdsstudie als de MMO zijn het meest gebruikt om terugkerende handelingen van uitvoerende medewerkers te meten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inpakwerk of handelingen in een productieproces. Het kan daarnaast ook ingezet worden als middel voor prioriteitsbepaling en/of tijdsmanagement. Misschien herkent u het scenario waarin uw medewerkers aangeven het druk of zelfs veel te druk hebben? We lopen graag een aantal weken mee met uw medewerker om vast te stellen waar de drukte zit. Soms blijkt dat de medewerker echt overbelast is en dat is dan met deze data goed aangetoond. Er komt ook wel eens uit dat een medewerker druk is, maar niet per se met zaken die waarde toevoegen voor uw bedrijf. Als laatste komt het ook voor dat medewerkers moeite hebben met het efficiënt indelen van tijd. Welk scenario er ook aan de hand is, een tijdsstudie geeft snel en direct inzicht.

En voor wie?

Tijdsstudie is in de meeste gevallen het interessantst voor een manager die wil veranderen in het personeelsbestand. Dit kan zowel meer als minder medewerkers betekenen. Door goed inzicht te krijgen in de werkzaamheden die uitgevoerd worden kan een betere beslissing gemaakt worden om op of af te schalen met medewerkers. Personeelszaken heeft vaak ook een belang in de tijdsstudie omdat het inzicht kan verschaffen in het functioneren van medewerkers. Als laatste wordt het ook gebruikt als middel om een investeringscasus te bouwen. Door huidige werkzaamheden in kaart te brengen en in te schatten wat er bespaard kan worden door automatisering kan een terugverdientijd berekend worden.

Contact

Nieuwssgierig geworden of tijdsstudie ook voor u effectief ingezet kan worden? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. U kunt ons contactformulier invullen of ons een mail sturen.

Terug naar de homepage.