Procesoptimalisatie

Procesoptimalisatie, dat doen we graag bij de fabrieksdokters. Bijna alle processen zijn wel te stroomlijnen en daar specialiseren we ons in. Of het nu gaat om uw productieproces, kantoorproces of informatiestromen, we hebben de expertise in huis om uw processen sneller, beter en eenvoudiger te maken.

Procesoptimalisatie

Stap 1 van procesoptimalisatie: Analyse

Het verbeteren van het proces begint altijd met het begrijpen van het proces. Als eerste komen we kijken wat de huidige situatie is en welke processtappen gevolgd worden. Naast de processtappen brengen we ook in kaart wie (welke afdelingen) er bij het proces betrokken zijn en welke rol zij daarin spelen. Deze beginsituatie noemen we de “ist” of huidige staat. Door vervolgens elke individuele processtap te bekijken en te analyseren stellen we vast of deze stap noodzakelijk is, of niet. Als de stap wel noodzakelijk is, kan deze dan vereenvoudigd worden? Zodra dit alles in kaart gebracht is kunnen we de gewenste situatie (Soll) benoemen en koppelen aan een besparing. De procesoptimalisatie kan beginnen!

Implementeren uitbesteden of zelf doen

Procesoptimalisatie is een vak apart. Het is een bepaald gedachtegoed en noodzakelijk om een klimaat van verandering te creëren. Misschien heeft u genoeg aan alleen een analyse en rapportage en kunt daarna zelfstandig aan de slag met het verbeteren van uw eigen processen. In dat geval houdt onze inbreng op na de rapportage. Het kan ook dat u zich niet comfortabel of zeker genoeg voelt om zelf de verbetering door te voeren. In dat geval helpen onze consultants graag met het implementeren en borgen van het nieuwe proces.

Contact

Procesoptimalisatie is mogelijk voor hele kleine als zeer grote, complexe processen en het kan voor ons niet te gek. We analyseren processen over meerdere sites of afdelingen en kijken zelfs mee bij externe processen zoals toeleveranciersals dat nodig blijkt. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Dit kan door ons contactformulier in te vullen, of u kunt ons een mail sturen.

Terug naar de homepage.