Omsteltijden reductie

Omsteltijden reductie is het verkorten van de daadwerkelijke tijd dat uw machine stil hoeft voor het omstellen. Dit is een onderdeel uit het Lean Manufacturing gedachtengoed. De Engelse term hiervoor is SMED (Single Minute Exchange of Dies.) Het SMED proces focust op het proces van omstellen en scheidt daarbij handelingen in twee categorieën. Enerzijds handelingen die echt moeten als de machine stil staat (Internal) en anderzijds handelingen die ook prima kunnen terwijl de machine nog loopt. (External)

SMED omsteltijden reductie

Stap 1: Analyse van de huidige situatie

De eerste stap in omsteltijdenreductie is het in kaart brengen van de huidige situatie. Omdat het belangrijk is om te weten wat de besparing wordt kijken we eerst. Hierbij worden handelingen van het omstellen bekeken, gemeten en genoteerd. Dit proces herhaald zich een aantal keer. Op deze manier is het mogelijk om een gemiddelde standaardtijd vast te stellen.

Stap 2: Categoriseren

De weede stap is het uitsplitsen van de handelingen. Hierbij is het onderscheid gemaakt tussen de interne en externe handelingen. Deze stap is alleen nog beschrijvend. Het proces is nog niet aangepast. Op deze manier is de potentiële besparing al wel zichtbaar.

Stap 3: Eerste omsteltijden reductie

Deze derde stap van SMED is het omstellen volgens de interne en externe handelingen methode. Alle externe handelingen worden uitgevoerd terwijl de machine nog draait. Pas als al deze handelingen zijn uitgevoerd gaat de machine stil en is er dus ruimte voor de interne handelingen. De eerste fase van de omsteltijden reductie is begonnen! Hierbij zijn situaties voorgekomen waarbij de omsteltijden al met 60% verkort zijn.

Stap 4: SMED stroomlijnen

Na het stroomlijnen van het SMED proces is het stroomlijnen van de individuele handelingen aan de beurt. Elke interne handeling wordt hierbij geanalyseerd en bekeken. Daarnaast wordt gekeken of deze sneller kunnen. Zo is het mogelijk dat omsteltijden reductie van 20 tot 30 procent gerealiseerd worden.

Stap 5: SMED borgen

De laatste en misschien wel de belangrijkste stap in het proces is het zorgen dat de nieuwe werkwijze blijft. Het trainen van operators en schrijven van standaard werkinstructies zijn hierbij de belangrijkste pijlers. Het visueel maken van de daadwerkelijke besparing is bijvoorbeeld ook een belangrijk onderdeel.

SMED voor uw bedrijf

Heeft u een bedrijf wat regelmatig om moet stellen? Of zoekt u bijvoorbeeld naar SMED om makkelijker korte series te draaien? We helpen u graag. Voor elk omstelproces hebben wij een oplossing. Daarnaast is omsteltijden reductie een sport. We enthousiasmeren uw medewerkers om hier zelf mee aan de slag te gaan. Het zijn kleine dagelijkse verbeteringen die uw bedrijf naar een hoger niveau tillen. Daardoor is betrokkenheid van uw medewerkers belangrijk. We nemen alle belanghebbenden mee in het proces en maken er daarmee een team inspanning van. Groot of klein, voor elk bedrijf kunnen we wat betekenen.

Onze specialisten zijn allemaal opgeleid in de veranderkunde. Naast bijvoorbeeld deze SMED projecten of andere stappen uit de LEAN methodiek beschikken zij over een grote set aan verbetermethodes zoals bijvoorbeeld Six Sigma, QRM of TPM. Wij noemen dat onze toolbox. In de toolbox zitten al deze verbeteringen. Als de specialist bij u langs komt kijkt deze samen met u wat de beste methode is. Afhankelijk van deze kennismaking en eerste gesprek gaan we de situatie analyseren en komen met een voorstel op maat. Zo heeft u altijd een oplossing die bij u past.

Bent u naast omsteltijden reductie geïnteresseerd in andere verbeteringen voor uw fabriek? Denk dan bijvoorbeeld eens aan onze OEE analyse. Daarnaast analyseren we bijvoorbeeld ongeplande stilstanden. Misschien heeft u een uitdaging binnen uw bedrijf die niet genoemd is op onze site? We helpen u daar natuurlijk ook graag mee. Neem contact met ons op. Dat kan via het contactformulier en daarnaast kunt u ons ook mailen.

Terug naar de homepage.