OEE analyse

Om te weten hoe goed uw fabriek presteert is het belangrijk om de prestaties van uw machines te meten. De meest gebruikte meting hiervoor is OEE. De Overal Equipment Effectiveness. De OEE meting is bij veel bedrijven tegenwoordig wel de standaard, maar nog lang niet iedereen heeft tijd om ook daadwerkelijk naar de data te kijken. Daarom bieden wij OEE analyse aan. We gaan dan aan de slag met uw data en vinden de grootste verstoorders zodat deze opgelost kunnen worden.

Meting

OEE meting is vaak geïntroduceerd als onderdeel van verbeterprojecten zoals TPM, LEAN six sigma. De meting is opgebouwd uit drie onderdelen:

werkelijke productietijd/geplande productietijd. Dit getal wordt aangeduid met de letter A van Availability.

Werkelijke machinesnelheid/maximale machinesnelheid. Dit getal wordt aangeduid met de letter P van Performance.

Aantal kwalitatief goede producten/totaal aantal producten geproduceerd. Dit getal wordt aangeduid met de letter Q van Quility.

OEE analyse

OEE analyse: interpreteren van de data

OEE als cijfer geeft snel inzicht in de machineprestatie. Er komt immers een getal uit en hoe dichter het bij de 1 (100%) licht hoe beter het is. Toch is het ook goed om te kijken naar de individuele onderdelen. Het kan goed zijn dat de machine goed en snel loopt maar de kwaliteit niet zo goed is. In dit geval zou er best een redelijk OEE getal uit kunnen komen, maar bent u toch een hoop afkeur aan het produceren. Door een goede OEE analyse achterhalen we de boosdoener voor u en rapporteren dit eenmalig of periodiek, geheel naar uw wens.

TEEP in plaats van OEE

TEEP kunt u zien als de overtreffende trap van OEE. Naast de OEE analyse kunnen we ook een TEEP analyse voor u verzorgen. TEEP staat voor Total Effective Equipment Performance en meet naast de 3 pilaren van OEE nog een vierde:

Totaal beschikbare tijd/Geplande productietijd.

TEEP in plaats van OEE analyse

TEEP geeft inzicht in de verborgen machinecapaciteit. Door te kijken naar de totale beschikbaarheid van de machine en deze af te zetten tegen hoeveel procent van de tijd deze ingepland wordt ziet u snel hoeveel groeiruimte er nog is per machine/productielijn. Naast de OEE analyse kunnen we ook een TEEP analyse voor u verzorgen. Het enige wat we nodig hebben is de data en we verzorgen zonder probleem complete analyses en rapportages voor u.

Heeft u als bedrijf nog geen automatische OEE meting op uw machinepark? We voeren graag een tijdsstudie voor u uit, of analyseren uw ongeplande stilstanden. Om uw OEE te verhogen kunnen we u ook helpen met omsteltijden reductie. Daarnaast brengen u ook graag in contact met een van onze partners die dit voor u kan verzorgen. Neem gerust contact met ons op!

Terug naar de homepage.

Meer lezen over Lean six-sigma? klik hier